Registreringskontroll av personal

För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av Rikspolisstyrelsen. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.