Så här skyddar vi dina personuppgifter

 

För oss på Butaland förskolor ät det viktig att ni, vårdnadshavarna känner sig trygga med dataskydd hantering på era och era barns personliga uppgifter.

Personliga uppgifter uppfattar allt information som kan användas för att igenkänna en person. Det kan vara: personliga bilder, telefonnummer, mejl, personnummer osv.

Vi sparar alla uppgifter både digital och i pappersform.                

Vi samarbetar med Huddinge kommuns administrativa avdelning samt med andra kommuner, beroende på vart barnen är folkbokförda.

Här hittar du information om hur kommunen skyddar personliga uppgifter:

http://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/ansvar-och-organisation/behandling-av-personuppgifter-enligt-gdpr/

Vi samarbetar med Bayou AB som äger Tyra appen, vilket är vårt pedagogiska plattform.

Här kommer information om Tyra appens rutiner:

https://tyra.io/pdf/gdpr_info_sv.pdf

 

Personliga uppgifter som sparas i pappersform ligger i ett rum som vi låser när vi går hem eller ute på gården, på varje pedagogisk enhet som tillhör Butaland förskolor.

 Vid frågor är du välkommen att kontakta

Rektor Samira Huseynova tel: 073-583 82 48

Säkerhetsansvarig: Nazrin Mansurzada tel: 076-848 82 77