Förskolans mål

Vår målsättning är att :

  • varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner
  • varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker 
  •  varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang
  •  varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
  •  förskolan ska vara ett komplenment till hemmet och vår önskan är at både barn och föräldrar ska trivas hos oss

 Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98).