Anmälan till vår kö

Ansökan till förskolan ska ske via Huddinge kommun.

Förskolechefen blir informerad om placeringar via kommunen.

Kontakta förskolan för att komma på besök : butaland.forskola@gmail.com

Du kan ta kontakt med våra handläggare  i Huddinge kommun:

Sofie Wernhammar, (Sofie.Wernhammar@huddinge.se) (För plats på  förskolor Butaland och Karlsson)

Birgitta Johansson (birgitta.johansson@huddinge.se) (för plats på Happyland förskola)  för mer frågor.