Förskolan Karlsson består av två avdelningar med åldersindelade grupper.

Korallen- tar emot förskolans yngsta barn från 1 år. 

Personalen: Förskolläraren Jennifer, barnskötarna Hermit och  Sara

Rubinen- tar emot förskolans barn från 3 år.

Personalen: Förskolläraren Vivien, barnskötarna Janna, Angelica  och Iroda

Ansvarig för engelska: Iroda