Hämtning och lämning

Förälder följer sitt barn in på förskolan och meddelar personalen att man har kommit. Det samma gäller vid hämtning. Meddela alltid om det är någon annan än föräldern som hämtar på förskolan. Detta kan meddelas per telefon, via lapp eller vid möte med personal. Om ditt barns vistelsetid ändras, meddela detta senast samma morgon så vi vet hur dagens måltider ser ut till antalet.