Happyland

Förskolan Happyland är en förskola som erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 (ett) till 6  år,som inspireras av arbetet i Reggio Emilia. Det ska vara en trygg plats där omsorg, lärande och utveckling möts.Förskolan ska följa den svenska läroplanen för förskolan med särskild fokus på språk och matte.Det svenska och engelska språket är något vi aktivt  stödjer och utvecklar på Happyland förskola genom att anställa både svenska och engelsktalande pedagoger.Förskolan  har 35 platser för barn från 1 år till 6 år, en egen kock som gör nyttig mat 100% från grunden och med ekologiskt fokus. regelbundna kontroller av hanteringen av råvaror samt  källsortering t.ex matavfall, papper och plast, en  stor och öppen gård där barnen har stora möjligheter att utveckla sin grovmotorik. Barnen ska delas in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses. Förskolan Happyland är normalt öppen helgfria måndagar–fredagar kl. 06.30–18.00. Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.  Personalen ska ha planerings dagar fyra dagar per år och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg, anmäla det till förskolechef så att en tillfällig plats kan ordnas.

På Happyland använder vi oss av appen Tyra för att samla in barnens tider,sjuk-och friskanmälan och kontaktuppgifter.Tyra använda också för att visa er föräldrar vad barnen gör på förskolan. Detta i form av bloggen men även i barnens portfolio som finns i appen. Vi på förskolan skickar aviseringar via Tyra om saker som är på gång på förskolan, tillexempel inför lov eller att vi ska på utflykt.

Årsplanering VT-19

ARBETSPLATSTRÄFFAR

Kvalitetsdagar (förskolan är stängd)

31 augusti 2020

29 januari 2021

27-28 maj 20201