Riktlinjer för verksamheten

Här ser du våra styrdokument som innehåller de regler och riktlinjer som verksamheten följer:

 Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2018.
   Skollagen 2010.

 Riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg (Huddinge kommun)
Barnkonventionen om barnens rättigheter.
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.