Öppethållande

Förskolan Butaland har öppet vardagar 06.30 – 18.00.
VIKTIGT! Se också under rubriken ”Årsplanering”.

Förskolan Butaland följer Huddinge kommuns riktlinjer för öppethållande.
Stängt årets röda dagar, dagar för planering och utvärdering samt sommar-
stängt veckorna  i juli. Föreligger behov av barnomsorg under dessa tider
kommer vi att ha personal i tjänst men vänder oss till  föräldrar att i så stor ut-
sträckning som möjligt låta barnen ha en behövlig och rolig sommar-
ledighet tillsammans med familjen.

En dag på förskolan Butaland:

Kl 06.30:
Förskolan öppnar. Vi tar emot barnen och stämmer av ifall det är
något särskilt som vi eller ni bör beakta. Skall vi ha en utflykt eller särskild
aktivitet så är detta förberett och vi kontrollerar att det finns förutsättningar
att genomföra denna på ett tillfredsställande sätt.

Kl 07.30
Frukost. Sker i samlad och disciplinerad form för att skapa lugn och harmoni
vid måltiden. När måltiden är klar och bordet är avdukat sker utgång för lek
eller andra aktiviteter.

Kl 09.00:
Temaarbeten och aktiviteter.

Kl.10.00

Färsk frukt: Ett led i god kosthållning och viktigt tillskott till barnen.
Kl 11.00:

Lunch 

Kl 14.00:
Mellanmål.
Kl 16.30:
Färsk frukt. Endast för de barn som har avtalad tid längre än till kl 16.30.
Kl 17.30/18.00
Förskolan stänger.