Förskolan Butaland F består av två avdelningar med åldersindelade grupper.

Diamanten- tar emot förskolans yngsta barn från 1 år. 

Personalen: 

Topasen- tar emot förskolans barn från 3 år.

Personalen: 

Ansvarig för engelska: