Förskolans vision

Våra förskolor  möjliggör för varje barn att

  • få sina rättigheter tillgodosedda
  • utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld
  • utveckla en positiv livssyn och framtidstro