Årsplanering för HT-20 /VT-21

Kvalitetsdagar (förskolan är stängd)

Den 31 augusti

Den 29 januari

Den 27-28 maj

Föräldramöte den 22 oktober kl.17.30

APT (Förskolan stänger kl. 15,45)

20 augusti

16 september

14 oktober

12 november

15 december

23 januari

15 februari

15 mars

20 april

13 maj