Så arbetar vi

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

På förskolan  arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt  olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekparker.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger  det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra.

Arbete med språket:

Dagliga samlingar, högläsning, arbete med Polyglutt appen (samma saga på olika språk), teaterföreställningar, museum besök, bibliotek besök, dagliga kommunikation med pedagoger, arbete med TAKK (tecken som stöd), arbete med OVERHEADapparat och utvecklande sagor, sagoföreställning, flanosagor, böcker finns tillgängligt för barnen både ute och inne, dans, musik, ute samlingar, Stor sång samlingar och mycket mer.

Arbete med matematik:

Matematiken finns överallt i miljön, barnen uppmuntras av att kategorisera och sortera leksaker efter olika föremål lego/spel/pussel/bygglek/åskådligt konstruktions material/egengjorda material. Vi använder matematiken även i bakningen och dukningen, förmåga att följa efter instruktioner. Matematiken kommer i vardagen som städning och ordning efter arbetsplatsen.