Förskolans värdegrund

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn  ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka verksamhets arbete genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.

Hos oss får barnen:

medskapa,  påverka, lyssna på andra, berätta,reflektera och ge uttryck för sina egna tankar.