Våra förskolor

Våra förskolor är  roliga, trygga och lärorika miljöer där  alla barn ska känna sig glada och avslappnade. 

Läs mer

En ny förskola med engelsk profil i Flemingsberg!

Välkommen till Butaland AB-ett förskoleföretag som skapar möjligheter.

Våra förskolor är  roliga, trygga och lärorika miljöer där  alla barn ska känna sig glada och avslappnade. Vårt mål är att skapa en inspirerande och kärleksfull miljö för barns personlighetsutveckling.

Om barnen är trygga och känner glädje när de kommer till oss finns de goda förutsättningarna som behövs för att alla ska kunna utvecklas efter sin förmåga. 

Vi jobbar aktivt med genus och jämställdhet och strävar efter att alla barn skall ges möjlighet att utveckla hela sin potential oberoende av kön och utefter sin individuella personlighet.Förskolans läroplan tillsammans med Huddinge kommuns mål är våra styrdokument som vi arbetar med. I kommunikation mellan barn och vuxna använeder vi "Giraff språket" som bidrar till empatisk konflikthanterings sätt. Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos våra barn!