Hos oss har vi fantastiska förskollärare och barnskötare samt lärmiljöer både inne och ute, där barnen kan mötas, utforska, leka och inspireras. Vi delar barnen i mindre grupper under dagen och erbjuder en bra balans mellan lärande, lek och vila.

Alla våra förskolor  arbetar nära tillsammans och utbyter erfarenheter i pedagogiska nätverk och vid gemensamma planeringsdagar.