ORganisation


 Butaland AB är ett förskoleföretag som driver tre förskolor i Huddinge kommun och erbjuder kvalitativ barnomsorg till barn i åldrarna 1-6 år.  Styrelsen består av tre ledamöter som också är rektorer. Vår organisation främjar demokratiska värden, alla styrelsemedlimmar  är delaktiga i företaget och har ansvar och medbestämmande över förskolans verksamhet. Styrelsen skall verka för en kvalitativ och stimulerande förskoleverksamhet och förskolemiljö för att främja barnens utveckling och lärande.

Varje förskola leds av en rektor som  har ansvar för utbildning, personal och ekonomi inom sitt område.

Vi jobbar med  åldersindelade grupper, som i sin tur delas in i mindre grupper. Vi erbjuder fräsch och platslagad mat i eget kök. Maten  ska tillagas till stor del på ekologiska varor. Butaland förskolor är en inbjudande och engagerande plats där dina barn kommer att må bra och känna sig säkra. Vi vill skapa en hemtrevlig och välkomnande atmosfär och samtidigt hjälpa ditt barns utveckling. Våra pedagoger är fullt kvalificerade och de förstår varje barns individualitet. Våra förskolor vill försäkra dig om att ditt barn är i de bästa händerna.

För att säkerställa en god kvalitativ utveckling på förskolan bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation av förskolans verksamhet, reflektion över utförda aktiviteter, analys och utvärdering. 

Vill du veta hur vi jobbar är du hjärtligt välkommen på en personlig visning. 

Om du har några frågor och hittar inte ditt svar på vår hemsida,  kontakta oss .