Årsplanering för HT-20 /VT-21

Kvalitetsdagar (förskolan är stängd)

Den 31 augusti

Den 29 januari

Den 27-28 maj

Föräldramöte den 1 oktober kl.17.30

APT (Förskolan stänger kl. 15,45)

20 augusti

17 september

12 oktober

11 november

15 december

21 januari

11 februari

17 mars

19 april

12 maj