Pedagogisk dokumentation
För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation. Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger. Dokumentation är inget nytt i förskolan; men att koppla dokumentationen till reflektion och vidare till de teorier som ligger bakom det är pedagogisk dokumentation.

Dokumentationen är för oss ett sätt att synliggöra barnets lärande och utveckling. Vi vill även att dokumentationen ska inspirera andra barn, att de pratar om bilderna och vad de gjort. Att tänka tillbaka på vad man gjort och berättar om det kan ge nya tankar och idéer. Lärandeprocessen slutar aldrig, fler synvinklar ger också mångfaldighet och kan skapa nya idéer. Vi hänger upp pedagogiska dokumentationer med bilder och text på barnens processer i våra lärmiljöer på avdelningarna. På så sätt blir barnen delaktiga i sina egna processer och får en möjlighet att påverka vår vidare planering av verksamheten.

Vi arbetar med Tyra.
Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs. uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Med tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter. Tyra-appen förenklar kommunikationen mellan förskolan och hemmet och den ger pedagogerna, förskolechef och föräldrar helt nya möjligheter!

Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i tyra-appen för er föräldrar.

• Enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.
• Få snabb och viktig information från avdelningen och/eller förskolan.
• Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.
• Frånvaro anmäl ditt barn när det är sjukt.
• Se fotografier på ditt barn varje dag med lättanvänd utskriftsfunktion.
• Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfolie.

 

TRAS och MIO

 I den dagliga verksamheten använder sig
pedagogerna av TRAS och MIO  som hjälper  att observera hur språkliga och matematiska färdigheter utvecklas hos barn i förskoleåldern.

TRAS  –  Tidig Registrering Av Språkutveckling
TRAS är ett observationsmaterial för att få en bredare inblick över barnens
utveckling i samspelet, kommunikationen, språkförståelsen samt ordförråd
och uttal.
 
MIO  –  Matematiken, Individen, Omgivningen
MIO är ett observationsmaterial för att följa utvecklingen hos barn mellan 2- 5
år. Verktyget används för att tidigt upptäcka tecken på ovanliga mönster i den
språkliga och kognitiva utvecklingen inom det matematiska området.