Avgifter

Här hittar du information om avgifter och inkomster. Vi går efter Huddinge kommuns  maxtaxa.

https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/forskola/avgifter-och-inkomstuppgifter-for-forskola-och-pedagogisk-omsorg/