Klagomål på förskolan

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.  Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Vem framför jag mina klagomål till? 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i  förskolan, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera. 
Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål/synpunkt på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till förskolechef via e-post eller med vanlig post. 

Vad händer med klagomålet? 
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. 
Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.​