Så arbetar vi

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

På förskolan  arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt  olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekparker.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger  det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra.