Språk

Språkutveckling i förskolan  sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer   tränar vi på det svenska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. Barn med annat modersmål än svenska ska få stöd i sin språkutveckling. Vi  berättar om olika kulturer och på så vis stärkar barnen i sin identitet.