Skapande

Vi arbetar aktivt med att ta tillvara barns egna intressen och idéer.Vi har en gemensam ateljé och drejskiva.

Barnen arbetar I en ateljé ned en tillåtande och inspirerande miljö med material som är synligt och tillgängligt för barnen.Här kan barnen känna att de har möjlighet att skapa och experimentera med olika material utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barn hos oss ska ”vilja, våga och kunna” ta del av sin omvärld. Det är viktigt för våra barn när de finns i vår verksamhet men också när de lämnar oss för nya upptäckter.