Rörelse

Personalen ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfatning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.(Lpfö98/10)

Att röra sig är viktigt för barns utveckling. Det påverkar barnen på flera sätt,t.ex. motoriken, koncentrationen, och den sociala förmågan utvecklas på ett positivt sätt. 

Hur vi arbetar med rörelse dagligen både genom planerade och spontana aktiviteter:  

gymnastik

rör elsesånger      

utevistelse

lekar

promenader

dans

Syftet är att barn har stort behov av att röra sig. Genom lek och olika aktiviteter blir barnen lugnare och gladare.

Grundlägga hälsosamma vanor.

    © Copyright 2018, Butaland förskolor