Projekt

Projekt: Kroppen

Syfte :

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Barnen ska ges möjlighet att få kunskap om och utveckla ett intresse för kroppen och dess funktioner.

Barnens förmåga till empati och omtanke om andra ska få möjlighet att utvecklas.

Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barnen ska ges möjlighet att tillägna sig nya ord och begrepp, för att därmed se nya samband och upptäcka omvärlden.

 

I den dagliga verksamheten ska barnen få möjlighet att utforska projekts innehåll i leken och i skapandet. Detta ska bland annat ske genom att använda kroppen och dess sinnen, ta reda på hur kroppen fungerar, prata om hur känslor tar sig fysiska uttryck i kroppen, samt samtala om hälsa och vad som är bra för kroppen. I arbetet kring temat kommer barnens lust, nyfikenhet och intresse att tillvaratas.

Vi ska jobba med

1. Vad kan kroppen göra?

2. Hur fungerar kroppen?

3. Glad eller ledsen – hur känns det?

4. Hälsa – att ta hand om sin kropp

 

Mål för 1-2-åringar

Barnens förmåga till empati och omtanke om andra ska få möjlighet att utvecklas. Barnen ska känna till kroppens olika delar, utveckla sin motorik

Mål för 2-3-åringar

Barnens förmåga till empati och omtanke om andra ska få möjlighet att utvecklas. Barnen ska få kunskap om kroppens olika delar, utveckla sin motorik.