Musik

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttryckformer såsom sång och musik, rytmik, dans och rörelse utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

    © Copyright 2018, Butaland förskolor