Matematik

Barns första steg är viktiga - barn som tidigt och på ett roligt sätt får möta matematik, klarar sig bättre i framtiden. Därför ska våra pedagoger arbeta för att ge barnen en upplevelse av att matematik är roligt. Detta kommer vi att nå genom organiserad och fri lek, rutinsituationer, experiment och samlingar.

Från hösttereminen börjar vi med

Mental aritmetik med abakus- från 4 år.

Våra mål

god grundläggande taluppfattning, 

      att bygga självförtroende och matteglädje 

      utveckla barnets arbetsminne och  koncentrationsförmåga

      utveckla kreativitet och visuell problemlösningsförmåga

Programmering från 4-5 år!

Blue-Bot är en liten robot som på ett motiverande och lättfattligt sätt tränar bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete.