Inskolning

Vi förbereder inskolningen med ett samtal. Personal, barn och föräldrar lär känna varandra i lugn och ro under inskolningen. Vi bygger upp ett förtroende för varandra som ger trygghet.

Vad innebär föräldraaktiv inskolning?

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med barnet på förskolan, under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.
Den sista dagen lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn.

Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner, personal och miljö.