Förskolechef

Jag heter Samira Huseynova och har förmånen att vara förskolechef på förskolor Butaland och Happyland.Tidigare arbetade jag  i 20 år som  lärare och förskollärare.

Det är härligt att  jobba som förskolechef. För mig är det viktigt att förskolan hela tiden är i rörelse, att vi kan utmana, utmanas och vidareutveckla verksamheten som helhet.

Jag har ett uppdrag som förskolechef och det är att bidra till barns lust att lära och att hela tiden utveckla verksamheten. Verksamheten är föränderlig utifrån behov och vi sätter barnen i främsta rummet hela tiden, varje dag..Detta arbete skulle jag aldrig klara utan de duktiga pedagoger som jobbar på förskolan.Tillsammans reflekterar och diskuterar vi för att bli ännu bättre. Tillsammans bildar vi en helhet, en förskola som ser positivt på framtiden.

Jag tror att alla barn kan om man ger dem tid. Vi måste ge dem tid att få pröva sina idéer och inte komma med färdiga lösningar, samtidigt som det är viktigt att vi finns där och stöttar.

Jag vill ha ett bra sammarbete med föräldrar. Det är viktigt att veta vad ni tycker. Så välkomna med idéer!