Drejning

Barnen lär sig att dreja med lera. Melissa som är ateljepedagog har genomgått utbildning i drejningen. Barnen arbetar med drejskivan, lär sig skapa figurer av lera, känner helt enkelt stor nöje av att arbeta med händerna. 

      Här kommer liten film om arbetet med drejskivan.