Årsplanering för HT-19 /VT-20

Kvalitetsdagar (förskolan är stängd)

Den 30 augusti

Den 3 februari

Den 28-29 maj

Föräldramöte den 1 oktober kl.17.30

APT (Förskolan stänger kl. 15,45)

25 september

23 oktober

21 november

17 december

23 januari

24 februari

17 mars

20 april

14 maj