Öppettider och årsplanering

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

 

Planeringsdagar  HT-18/VT-19( förskolan är stängd)

De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska senast tre veckor i förväg anmäla det till förskolechef så att en tillfällig plats kan ordnas.

Fredagen den 07/09

Fredagen den 01/02

Torsdagen den 30/05

Fredagen den 31/05



Förskolor är stängda under juli månad  då storstädning och uppfräschning av lokalerna sker. Om du har behov av omsorg dessa tider ska förskolan ordna en alternativ lösning för dig. Du måste då  senast 30 april 2019 lämna  till oss din ansäkan samt  intyg från din arbetsgivare.